ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

2014-03-19 19:45
- ΟΝΟΜΑΣΙΑ-Η Ροδόπη, απ΄την οποία πήρε το όνομά του το ομώνημο όρος και ο νομός,ήταν σύμφωνα με την μυθολογία ,κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος,ενώ σύμφωνα με άλλο μύθο,ήταν κόρη του Πόντου ή του Στρυμόνα και ζύζυγος του Αίμου. μεταμορφώθηκαν σε όρη γιατί είχαν τον εγωισμό να λέγονται παιδιά του Δία.


 -ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΌΡΙΑ -  Ο Νομός Ροδόπης,βρίσκεται στα ΒΑ της Ελλάδας και μαζί με τους Νομούς Ξάνθης και Έβρου αποτελεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. Στα δυτικά συνορεύει με το Νομό Ξάνθης,στα ανατολικά με το Νομό Έβρου,στα βόρεια με τη Βουλγαρία και στα νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος.

-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ- Το στοιχείο που κυριαρχεί έντονα στο φυσικό περιβάλλον του νομού, είναι η μεγάλη αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στον ορεινό όγκο της οροσειράς της Ροδόπης, στα βόρεια του νομού και στην απέραντη πεδιάδα που καλύπτει το κεντρικό και νότιο τμήμα του, με εξαίρεση την οροσειρά του Ισμάρου η οποία σχημαρίζεται στα ΝΑ του νομού. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι από επίπεδο ως κυματοειδές. Υπάρχουν πολ΄λοί λοφίσκοι που ξεκινούν από τους πρόποδες της Ροδόπης και του Ισμάρου και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Με βάση την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του 1981,η έκταση του νομού κατανέμεται ως εξής:
Πεδινή έκταση: 957,000στρ.   37%
                                                 Ημιορεινή έκταση:825,000 -//-     32%
                                                      Ορεινή έκταση:761,000 -//-     29%
                                                             ΣΥΝΟΛΟ:2,543,000στρ. 100%
 
 

-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- Οι κλιματολογικές συνθήκες του νομού επηρεάζονται από το Θρακικό ανάγλυφο. Η πεδινή και η ημιορεινή ζώνη χαρακτηρίζονται από σημαντικό θερμοκρασιακό εύρος,από αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες με παγετούς και βροχές, που πέφτουν κατά το φθινόπωρο,το χειμώνα και την άνοιξη,ενώ το θέρος παραμένει κατά κανόνα ξηρό. Η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα φτάνει τους 15,1οC , το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται  στα 669,6 χιλ.,μέσος αριθμός ημερών βροχής στις 114,2 ημ.,μέσος αριθμός ημερών παγετού 38,1 ημ. Ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος και θερμότεροι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Επικρατούν οι Β-ΒΔ άνεμοι οι οποίοι το χειμώνα προκαλούν έντονη πτώση της θερμοκρασίας και παγετούς. Στην ορεινή ζώνη οι κλιματικές συνθήκες γίνονται σημαντικά τραχύτερες, το ύψος της βροχής υπερδιπλασιάζεται και πολλαπλασιάζονται οι χιονοπτώσεις,η θερινή ξηρασία περιορίζεται και η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται αισθητά.ενώ πληθαίνουν οι παγετοί.
 
 
-ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ- Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε του 1981, η κατανομή του εδάφους στο νομό κατά χρήση είναι: Καλλιεργούμενες εκτάσεις: 864.200 στρ.   βοσκότοποι: 643.000 στρ.   δάση: 857.300στρ.  εκτάσεις με νερά: 84.200στρ   εκτάσεις οικισμών: 68.400στρ.   άλλες εκτάσεις:25.000στρ.   ΣΥΝΟΛΟ:2.543.000
 
 
-ΤΑ ΔΑΣΗ- Τα δασοπονικά είδη που κυριαρχούν στην ορεινή Ροδόπη είναι ο Δρυς και η Οξιά. παρακάτω παρουσιάζεται η σύνθεση των δασών του νομού κατά δασοπονικό είδος.
                              εκτάσεις: Οξιάς: 44.080 στρ. - 3.0%
                                            Δρυός: 387.630  " 26.5%
                  αναδασώσεων(πεύκη):68.090    "   4,7%
                            μερικός δασοσκεπείς:  321.915  "     22.0%  
 
                   Αείφυλλα - Πλατύφυλλα: 304.450   "   20.8% 
                                                     Αγροί: 144.545    "    9.9%     
                                 Γυμνές εκτάσεις : 170.325    "    11.7% 
                                       Άγονες εκτάσεις: 20.495     "      1.4%       

                                             ΣΥΝΟΛΟ: 1.461.530   "     100%

 
- ΟΝΟΜΑΣΙΑ-Η Ροδόπη, απ΄την οποία πήρε το όνομά του το ομώνημο όρος και ο νομός,ήταν σύμφωνα με την μυθολογία ,κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος,ενώ σύμφωνα με άλλο μύθο,ήταν κόρη του Πόντου ή του Στρυμόνα και ζύζυγος του Αίμου. μεταμορφώθηκαν σε όρη γιατί είχαν τον εγωισμό να λέγονται παιδιά του Δία.


 -ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΌΡΙΑ -  Ο Νομός Ροδόπης,βρίσκεται στα ΒΑ της Ελλάδας και μαζί με τους Νομούς Ξάνθης και Έβρου αποτελεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. Στα δυτικά συνορεύει με το Νομό Ξάνθης,στα ανατολικά με το Νομό Έβρου,στα βόρεια με τη Βουλγαρία και στα νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος.
-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ- Το στοιχείο που κυριαρχεί έντονα στο φυσικό περιβάλλον του νομού, είναι η μεγάλη αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στον ορεινό όγκο της οροσειράς της Ροδόπης, στα βόρεια του νομού και στην απέραντη πεδιάδα που καλύπτει το κεντρικό και νότιο τμήμα του, με εξαίρεση την οροσειρά του Ισμάρου η οποία σχημαρίζεται στα ΝΑ του νομού. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι από επίπεδο ως κυματοειδές. Υπάρχουν πολ΄λοί λοφίσκοι που ξεκινούν από τους πρόποδες της Ροδόπης και του Ισμάρου και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Με βάση την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του 1981,η έκταση του νομού κατανέμεται ως εξής:
Πεδινή έκταση: 957,000στρ.   37%
                                                 Ημιορεινή έκταση:825,000 -//-     32%
                                                      Ορεινή έκταση:761,000 -//-     29%
                                                             ΣΥΝΟΛΟ:2,543,000στρ. 100%
 
 

-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- Οι κλιματολογικές συνθήκες του νομού επηρεάζονται από το Θρακικό ανάγλυφο. Η πεδινή και η ημιορεινή ζώνη χαρακτηρίζονται από σημαντικό θερμοκρασιακό εύρος,από αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες με παγετούς και βροχές, που πέφτουν κατά το φθινόπωρο,το χειμώνα και την άνοιξη,ενώ το θέρος παραμένει κατά κανόνα ξηρό. Η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα φτάνει τους 15,1οC , το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται  στα 669,6 χιλ.,μέσος αριθμός ημερών βροχής στις 114,2 ημ.,μέσος αριθμός ημερών παγετού 38,1 ημ. Ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος και θερμότεροι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Επικρατούν οι Β-ΒΔ άνεμοι οι οποίοι το χειμώνα προκαλούν έντονη πτώση της θερμοκρασίας και παγετούς. Στην ορεινή ζώνη οι κλιματικές συνθήκες γίνονται σημαντικά τραχύτερες, το ύψος της βροχής υπερδιπλασιάζεται και πολλαπλασιάζονται οι χιονοπτώσεις,η θερινή ξηρασία περιορίζεται και η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται αισθητά.ενώ πληθαίνουν οι παγετοί.
 
 
-ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ- Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε του 1981, η κατανομή του εδάφους στο νομό κατά χρήση είναι: Καλλιεργούμενες εκτάσεις: 864.200 στρ.   βοσκότοποι: 643.000 στρ.   δάση: 857.300στρ.  εκτάσεις με νερά: 84.200στρ   εκτάσεις οικισμών: 68.400στρ.   άλλες εκτάσεις:25.000στρ.   ΣΥΝΟΛΟ:2.543.000
 
 
-ΤΑ ΔΑΣΗ- Τα δασοπονικά είδη που κυριαρχούν στην ορεινή Ροδόπη είναι ο Δρυς και η Οξιά. παρακάτω παρουσιάζεται η σύνθεση των δασών του νομού κατά δασοπονικό είδος.
                              εκτάσεις: Οξιάς: 44.080 στρ. - 3.0%
                                            Δρυός: 387.630  " 26.5%
                  αναδασώσεων(πεύκη):68.090    "   4,7%
                            μερικός δασοσκεπείς:  321.915  "     22.0%  
                   Αείφυλλα - Πλατύφυλλα: 304.450   "   20.8% 
                                                     Αγροί: 144.545    "    9.9%     
                                 Γυμνές εκτάσεις : 170.325    "    11.7% 
                                       Άγονες εκτάσεις: 20.495     "      1.4%       

                                             ΣΥΝΟΛΟ: 1.461.530   "     100%

Μαύρη πεύκη(περιοχή Σαπών)