Γέφυρα μπουκλουτζά(απέναντι από το σημερινό seven)

Γέφυρα μπουκλουτζά(απέναντι από το σημερινό seven)