Κατασκευή Τσανάκλειος σχολή 1905

Κατασκευή Τσανάκλειος σχολή 1905