Κομοτηνή . το Μουσουλμανικό δημοτικό σχολείο Ιντατιέ στην Ανδρονίκου

Κομοτηνή . το Μουσουλμανικό δημοτικό σχολείο Ιντατιέ στην Ανδρονίκου