Κτελ Κομοτηνής στη 10ετία του 60, στο σημείο όπου σήμερα είναι η Εθνική τράπεζα. Διακρίνετε και ο Μπουκλουτσάς.

Κτελ Κομοτηνής στη 10ετία του 60, στο σημείο όπου σήμερα είναι η Εθνική τράπεζα. Διακρίνετε και ο Μπουκλουτσάς.