Όταν ο ….. γιαλός είναι στραβός…!!!!!!!!!

Όταν ο ….. γιαλός είναι στραβός…!!!!!!!!!