Οι παλιοί θα θυμούνται την περίφημη πισίνα της Κομοτηνής……

Οι παλιοί θα θυμούνται την περίφημη πισίνα της Κομοτηνής……