Γέφυρα στον ποταμό Κομψάτο

Γέφυρα στον ποταμό Κομψάτο