Κομοτηνή –λεωφόρος ηρώων - το άλλοτε περίφημο κυπαρίσσι στη μέση του δρόμου

Κομοτηνή –λεωφόρος ηρώων  - το άλλοτε  περίφημο κυπαρίσσι στη μέση του δρόμου